SPONSORER 2016 

Den Danske Strygerkonkurrence ønsker at takke følgende sponsorer for venlig støtte:


 
Augustinus Fonden
Beckett-Fonden
Det Obelske Familiefond
Jacob Gades Legat
Knud Højgaards Fond
Krista og Viggo Petersens Fond
Solistforeningen
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Aarhus Kommune
Aarhus Stiftstidendes Fond
Simon Spies Fonden