TILMELDING
 
Tilmelding til Den Danske Strygerkonkurrence 2018 vil blive offentliggjort 7. august 2017.
Forventet frist for tilmelding for konkurrencen 2018 er ultimo januar 2018.